wolf.sk16.eu


Máme radi vlkov Prechádzame bielym hrebeňom. Na prvom snehu sa tiahne tmavá čiara a mizne v diaľke. O kúsok ďalej ju križuje ďalšia. S nádejou pozrieme na seba – vlci. Vlci sú tu. Prítomnosť vlka dodáva krajine akýsi nádych divokosti a vyvoláva túžbu rozbehnúť sa po jeho stope, kým ju neprikryje ticho padajúci sneh. Nachádzanie spôsobne poukladaných stôp, ležovísk a zvyškov vlkmi ulovenej zveri je radostným signálom nielen pre celý les, ale aj pre nás. Roky bojujeme o bezpečný život vlkov na Slovensku a miska váh sa začína konečne preklápať na našu stranu. Na stranu vlkov. Koľko je tu vlkov? Populácia vlka sa odvíja od počtu svoriek a na Slovensku je ich 35 – 40. Dlhé roky sa počty vlkov pohybovali okolo 150 jedincov v tzv. jarnom kmeňovom stave, pred narodením mláďat. Na jeseň tu behalo približne 300 vlkov, avšak prišla zimná lovecká sezóna a prakticky celý ročný prírastok vlkov vplyvom legálneho odstrelu, pytliactva a prirodzeného úhynu zmizol. S týmto nepriaznivým stavom VLK roky bojoval a spravil z neho európsky problém. V roku 2009 bola zavedená kvóta na lov, avšak situáciu to nijak nezlepšilo. Medzi rokmi 2009 a 2012 sa tu stále zabíjalo toľko vlkov, že už aj tak zlá situácia začala byť kritická. Vybíjané boli svorky behajúce po poľskej a českej hranici so Slovenskom.
Sezóna Kvóta Reálny odstrel
2007/2008 bez kvóty 123
2008/2009 bez kvóty 127
2009/2010 140 138
2010/2011 150 159
2011/2012 120 135
2012/2013 130 150
2013/2014 80 27
2014/2015 80 56

Vlk je na Slovensku legálne lovený od 1. novembra do 15. januára ako škodná zver. Poľovnícke štatistiky počty vlkov silne nadhodnocujú, napr. v roku 2013 udávali viac ako 2 100 vlkov. Vlk je sanitárom lesa, loví chorú a starú zver, zamedzuje šíreniu besnoty a klasického moru ošípaných. Reguluje stavy raticovej zveri, čím sa zabraňuje nadmernému ohryzu. Je súčasťou zdravého lesného ekosystému.

Vlk je vytrvalé zviera a VLK je vytrvalá organizácia. Zintenzívnili sme činnosť a opakovane sme zasielali žaloby o likvidácii európsky ohrozeného druhu na Európsku komisiu. K tejto činnosti sa pripojili aj poľské a české organizácie. Vyzvali sme občanov, ktorým na vlkoch záleží, aby zasielali osobné listy do Bruselu. Tento tlak spolu s ďalšími aktivitami viedol k tomu, že Európska komisia začala vyšetrovať, čo sa to s vlkmi na Slovensku deje – v roku 2013 začala voči Slovensku konanie, tzv. infringement. Situácia sa začala meniť. Pred začatím loveckej sezóny 2013/2014 bola vydaná kvóta na dovtedajšie pomery veľmi nízka – ministerstvo pôdohospodárstva určilo na odstrel maximálne 80 vlkov. A prišla ešte lepšia správa: okrem nižšej kvóty bol zakázaný lov na spoločných poľovačkách a ku každému úlovku musel byť zavolaný pracovník štátnej ochrany prírody (ŠOP), čo podľa nás obmedzilo pytliactvo. Navyše sa lov obmedzil územne v mnohých revíroch. Výsledok nám vyrazil dych: 27 zastrelených vlkov a nenaplnená kvóta. Nie 130 ako v roku 2012, nie 159 ako v roku 2010. Vlk navyše získal spoločenskú hodnotu 2 000 €. Dovtedy nemal žiadnu. Mohli sme zaspať na vavrínoch, ale nezaspali sme. Prišli zmeny poľovného zákona, zmeny zákona o ochrane prírody a krajiny, vstupovali sme do legislatívneho procesu, pripomienkovali. Náš tlak je pomalý a neprestajný. Trvali sme na tom, aby sa vlk nelovil v prihraničnej oblasti s Poľskom, Českom, v oblastiach pri maďarských hraniciach. Dosiahli sme územné obmedzenie, ktoré bude platiť minimálne do júna 2017. V loveckej sezóne 2014/2015 bola kvóta opäť 80 vlkov a opäť bol zakázaný lov na spoločných poľovačkách, zhoršenie prišlo len v zmenšení územia, kde sa nesmelo loviť a v tom, že pracovník ŠOP sa už nemusel dostaviť priamo k zastrelenému vlkovi. Výsledkom bolo mierne zvýšený počet ulovených vlkov – 56. Poľovníkom sa však ani v tejto sezóne nepodarilo naplniť kvótu 80. Začiatkom roku 2015 sa členovia VLK-a stali členmi dvoch komisií pre manažment veľkých šeliem a na jar 2015 bola spustená petícia Máme radi vlkov, ktorá vyzývala k výraznému zvýšeniu územnej ochrany vlka - ku skompletizovaniu ochranného prihraničného pásu s Poľskom a k zákazu lovu vlka v katastroch, do ktorých zasahujú územia európskeho významu, ktoré majú predmet ochrany vlka. V jeseni 2015 bol VLK prvýkrát v histórii prizvaný na pracovné stretnutie určujúce kvótu a podmienky lovu vlka pre loveckú sezónu 2015/2016. Boli snahy o opätovné zavedenie spoločných poľovačiek, proti čomu sme sa rázne postavili. Takisto sa nám podarilo presadiť územnú ochranu na celých hraniciach s Poľskom a v územiach európskeho významu s predmetom ochrany vlka – prakticky sa naplnili požiadavky, ktoré sme uvádzali v petícii Máme radi vlkov. Je potrebné vyzdvihnúť aj ústretovosť a korektný prístup pracovníkov ministerstiev, po diskusiách bola do podmienok lovu vrátená aj prítomnosť pracovníka ŠOP pri ulovení vlka. Koncom novembra boli na ministerstvá odovzdané petície za lepšiu ochranu vlkov a medveďov – petícia Máme radi vlkov 25 000 podpisov a Máme radi medvede 10 000 podpisov. Zároveň vznikli Manažmentové plány pre veľké šelmy, na ktorých sa VLK podieľal, v ktorých sú zahrnuté výrazné zlepšenia pre život vlkov na Slovensku. Tieto budú postupne implementované aj do zákona o ochrane prírody a krajiny a do poľovného zákona. Tvrdšie podmienky lovu, ktoré sme presadili, sa odrazili aj na počte vlkov na Slovensku. Dnes ho odhadujeme na cca 300 vlkov v jarnom kmeňovom stave. Tento stav je nádejou aj pre krajiny, pre ktoré je Slovensko zdrojom tejto charizmatickej šelmy – pre Poľsko, Česko, či Maďarsko. Tieto úspechy sú však nádejou najmä pre vlkov, ktorí behajú po kľukatých zimných hrebeňoch. Počas jednej z prvých mrazivých nocí hľadáme na oblohe vychádzajúci Orion. V diaľke sa ozve slabý, tiahly zvuk. Stíšime dych a počúvame. Vlci. Vlci sú tu.

Občianske združenie VLK