Menu

Blog
stiahnuť kalendár
predsedníctva

Chcem záštitu

Zapojte sa do slovenského predsedníctva v Rade EÚ a zviditeľnite svoj projekt

Buďte aj Vy priamym aktérom slovenského predsedníctva v Rade EÚ (SK PRES) a získajte oficiálnu záštitu predsedníctva nad svojim podujatím. Predsedníctvo je aj o Vás a o Vašich projektoch.

Čo je záštita slovenského predsedníctva v Rade EÚ?

Ide o nefinančný mechanizmus podpory podujatí mimovládnych organizácií, obcí, miest a regiónov, škôl, ale aj fyzických osôb a ďalších externých aktérov.

Cieľom je aktívne zapojiť občanov do predsedníctva, ako aj vyzdvihnúť výnimočné projekty v rámci predsedníctva.

Aké podujatia MZVaEZ SR podporí?

MZVaEZ SR chce zapojiť do slovenského predsedníctva čo najrozmanitejšie spektrum ľudí. Podporíme podujatia, ktoré:

 • aktívne zapájajú verejnosť do SK PRES;
 • komunikujú posolstvá a obsahové priority SK PRES doma aj v zahraničí;
 • zvyšujú povedomie o EÚ a slovenskom príspevku do jej politík;
 • prezentujú spoločné európske hodnoty.

Záštitu môžu získať etablované aj nové podujatia.

Kedy sa môžem uchádzať o záštitu?

O záštitu môžu subjekty žiadať od 15. januára do konca roka 2016.

Záštitu SK PRES udelí MZVaEZ SR podujatiam, ktoré sa konajú v období od 1. marca do 31. decembra 2016.

Čo získam udelením záštity SK PRES?

Záštita zahŕňa:

 • použitie loga SK PRES na propagačných materiáloch podujatia vrátane plagátov, bannerov a internetovej prezentácie;
 • oficiálne zastrešenie podujatia a jeho propagáciu na webových stránkach a sociálnych sieťach MZVaEZ SR a SK PRES (predpokladaná návštevnosť webovej stránky SK PRES je 2,5 milióna zobrazení);
 • možnosť priamej účasti zástupcu MZVaEZ SR na podujatí (napr. otvorenie konferencie, účasť na diskusii, prednáška);
 • možnosť nepriamej účasti MZVaEZ SR na podujatí poskytnutím prezentačných materiálov SK PRES;
 • v prípade kultúrnych podujatí je možné požiadať o ich zaradenie do oficiálnej predsedníckej brožúry Cultural Programme SK PRES 2016 zverejnenej na webovej stránke predsedníctva, a to v termíne do 15. marca 2016.

Kto môže žiadať o záštitu SK PRES?

Oprávnení žiadatelia o záštitu sú fyzické a právnické osoby s trvalým bydliskom alebo sídlom v SR alebo v zahraničí:

 • miestne orgány štátnej správy a samosprávy,
 • mimovládne organizácie,
 • základné, stredné a vysoké školy, výskumné inštitúcie,
 • slovenské krajanské združenia v zahraničí,
 • neformálne skupiny (zoskupenie aspoň 4 ľudí pod vedením 1 zodpovednej osoby spôsobilej na právne úkony v plnom rozsahu, ktorá bude v predmetnej veci skupinu zastupovať),
 • podnikateľské subjekty.

Záštitu SK PRES nezískajú politické strany, politické hnutia a fyzické, právnické osoby alebo neformálne skupiny s tendenciami k extrémizmu, k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd alebo podnecujúce k nenávisti.

Účel záštity je nekomerčný.

Ako požiadam o záštitu SK PRES?

Záujemcovia môžu o záštitu žiadať prostredníctvom prihlášky dostupnej nižšie. Skladá sa zo žiadosti o udelenie záštity a dotazníka, v ktorom záujemca priblíži charakter a cieľ podujatia, jeho cieľovú skupinu, aktivity, z ktorých pozostáva, a i.

Všetky dokumenty sú dostupné v slovenskom a anglickom jazyku, keďže do výzvy sa môžu zapojiť domáci aj zahraniční aktéri.

Kto rozhoduje o udelení záštity a ako sa o rozhodnutí dozviem?

O poskytnutí záštity rozhoduje Sekretariát predsedníctva SR v Rade EÚ, konkrétne Odbor pre komunikáciu a prezentáciu MZVaEZ SR. Rozhodnutie oficiálne zastrešuje splnomocnenec vlády SR pre predsedníctvo SR v Rade EÚ Ivan Korčok.

MZVaEZ SR odpovie všetkým uchádzačom o záštitu do 15 pracovných dní od doručenia žiadosti na emailovú adresu uvedenú v prihláške. S úspešným kandidátom MZVaEZ SR uzavrie Zmluvu o záštite a spolupráci (vzor viď nižšie).

Nedávne aktuality

09.05.2016
Web slovenského predsedníctva v Rade EÚ www.eu2016.sk je spustený
Jeden z kľúčových komunikačných kanálov blížiaceho sa slovenského predsedníctva v Rade EÚ – oficiálna webová stránka www.eu2016.sk – je už online. Predsednícky web bol spustený v pondelok, 9. mája 2016, keď si zároveň ako členská krajina EÚ pripomíname Deň Európy.
Viac
05.05.2016
O programe SK PRES s generálnym tajomníkom Rady EÚ J. Tranholmom-Mikkelsenom
Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre predsedníctvo v Rade Európskej únie Ivan Korčok prijal v Bratislave v dňoch 3.-4. mája 2016 generálneho tajomníka Rady EÚ Jeppe Tranholma-Mikkelsena.
Viac
03.05.2016
Slovensko má záujem pomôcť Čiernej Hore v prístupovom procese
Pokrok Čiernej Hory v prístupovom procese do Európskej únie a slovenské predsedníctvo v Rade EÚ boli hlavné témy rozhovoru ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka so štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskej integrácie Čiernej Hory a jej hlavného vyjednávača s EÚ Aleksandrom Pejovićom v Bratislave.
Viac
02.05.2016
Štátny tajomník I. Korčok o výzvach slovenského predsedníctva v Rade EÚ
Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre predsedníctvo SR v Rade EÚ sa 26. apríla na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zúčastnil na workshope Národného konventu o Európskej únii.
Viac
05.05.2016
SK PRES v číslach
Viac
05.05.2016
Predsedníctvo v Bratislave
Viac
05.05.2016
Tlačové centrum v Redute
Viac
+

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky

Podľa krajiny

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky